и добре дошли на сайта на МБАЛ "Юлия Вревска - Бяла" ЕООД!

Честит Имен ден на всички със звучните български имена Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага, Добри! Много здраве, щастие и любов!

Покана за подаване на оферти за доставка на лекарствени продукти

Благодарствено писмо от пациент

Прессъобщение за стартиране на обучения

На 05.06.2018 и 06.06.2018г. стартираха обученията по проект ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ ОТ МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА” – БЯЛА ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът обхваща 61 здравни работници от различни възрастови групи и с различна степен на образование. 20 от тях ще се обучават по професия „Здравен асистент”, 10 по професия „Болногледач”, а останалите ще придобият ключови компетенции по Английски език /20 участници/ и Дигитална компетентност /10 участници/.

Целта е чрез повишаване способността на работещите в МБАЛ-Бяла ЕООД, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобряват качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си и продължителността на професионалния си живот.

Проект BG05M9OP001-1.021.0300 „Повишаване компетенциите на здравни работници от МБАЛ „Ю. Врввска” – Бяла ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Откриха обновената МБАЛ гр. Бяла

Зам.-областният управител Айлян Карамехмедова, кметът на Община Бяла Кольо Келерджиев, директорът д-р Ботьо Ботев и Тамара Кулева – представител на управляващия орган в Русенска област, прерязаха днес лентата на обновената МБАЛ „Юлия Вревская“ в Бяла.

Община Бяла, Русенско, ще изтегли заем от 3,5 млн. лева за осъществяването на проект за ремонт на болницата.

Община Бяла, Русенско, ще изтегли заем от 3,5 млн. лева, за да се разплати по осъществяването на проект „Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ „Ю. Вревская“ ЕООД Бяла“, преди да си възстанови разходите от управляващия орган по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. Това съобщиха от кметството в града.