Клинична лаборатория

 

II ниво на компетентност

Екип от специалисти:

Д-р Дарина Петкова Михайлова – Началник лаборатория, спец. Клинична лаборатория

Д-р Руско Любомилов Велков – Ординатор, спец. Клинична микробиология

 

Дейности покрити от работата на лабораторията:

Изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък

Кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити;

Хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген, D-димери;

Клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;

Изпражнения: окултни кръвоизливи.

Имуноглобулини (Г, А и М) и други индивидуални белтъци
С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
Ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм

IMG_1341

Дежурен лекар: 0817 71242; 0879 543 533

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0817 71242; 0879 661 844

One Response to Клинична лаборатория

  1. Емил Ушев каза:

    ПРАВИТЕ ЛИ БЪРЗ СТРП ТЕСТ И КОЛКО СТРУВА? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА.

Вашият коментар