Отделение по педиатрия

 

Леглова база: 10 легла

II ниво на компетентност

Лекарски колектив:

Д-р Иванка Василева Даскалова – Началник отделение , спец. Детски болести

Д-р Здравка Младенова Арабаджиева – Ординатор, спец. Детски болести

Д-р Нина Георгиева Гамакова – Ординатор, спец. Детски болести и неонатология

Клинични пътеки обслужвани от отделението:

  • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
  • Бронхопневмония
  • Бронхиолит
  • Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

Дежурен лекар: 0817 71235; 0879 661 826

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0817 71240; 0879 661 840

Вашият коментар