Отделение за анстезиолгия и интензивно лечение

 

Леглова база: 6 легла

II ниво на компетентност

Лекарски колектив:

Д-р Камен Атанасов Ценев – Началник отделение, спец. анестезиология  и интензивно лечение

Д-р Татяна Русева Гецова  – Ординатор, спец. анестезиология  и интензивно лечение

Д-р Веселин Йорданов Христов  – Ординатор, спец. анестезиология  и интензивно лечение

Клинични пътеки обслужвани от отделението:

  • Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
  • Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
  • Токсоалергични реакции при лица
  • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
  • Фалоидно гъбно отравяне

Дежурен лекар: 0879 661 831

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0879 661 837

Вашият коментар