Отделение по кардиология

 

Леглова база: 15 легла

II ниво на компетентност 

Лекарски колектив:

Д-р Данчо Пенев Пенев  – Началник отделение, спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Камелия Храниславова Манчева  – Ординатор, спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Диана Георгиева Ангелова – Ординатор, спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Десислава Данчева Пенева – Ординатор, спец. Медицина

Д-р Цветанка Неделчева Атанасова – Ординатор, спец. Вътрешни болести и кардиоревматология

IMG_1505

Клинични пътеки обслужвани от отделението:

  • Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография
  • Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография
  • Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик
  • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
  • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
  • Заболявания на миокарда и перикарда
  • Ритъмни и проводни нарушения
  • Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
  • Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

IMG_1732

Дежурен лекар: 0817 71217; 0879 661 829

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0817 71212; 0879 661 835

Вашият коментар