Архив от категория: Новини

Прессъобщение за стартиране на обучения

На 05.06.2018 и 06.06.2018г. стартираха обученията по проект ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ ОТ МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА” – БЯЛА ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът обхваща 61 здравни работници от различни възрастови групи и с различна степен на образование. 20 от тях ще се обучават по професия „Здравен асистент”, 10 по професия „Болногледач”, а останалите ще придобият ключови компетенции по Английски език /20 участници/ и Дигитална компетентност /10 участници/.

Целта е чрез повишаване способността на работещите в МБАЛ-Бяла ЕООД, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобряват качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си и продължителността на професионалния си живот.

Проект BG05M9OP001-1.021.0300 „Повишаване компетенциите на здравни работници от МБАЛ „Ю. Врввска” – Бяла ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Откриха обновената МБАЛ гр. Бяла

Зам.-областният управител Айлян Карамехмедова, кметът на Община Бяла Кольо Келерджиев, директорът д-р Ботьо Ботев и Тамара Кулева – представител на управляващия орган в Русенска област, прерязаха днес лентата на обновената МБАЛ „Юлия Вревская“ в Бяла.

Община Бяла, Русенско, ще изтегли заем от 3,5 млн. лева за осъществяването на проект за ремонт на болницата.

Община Бяла, Русенско, ще изтегли заем от 3,5 млн. лева, за да се разплати по осъществяването на проект „Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ „Ю. Вревская“ ЕООД Бяла“, преди да си възстанови разходите от управляващия орган по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. Това съобщиха от кметството в града.

„Спри и се прегледай“… в Бяла – Вестник Утро

„Спри и се прегледай“… в Бяла – Вестник Утро.

Софиянци осигуряват апаратура за МБАЛ – Бяла

Предложената цена по обществената поръчка е с 541 220 лв. по-ниска от допустимата

Модерната медицинска техника за болницата в Бяла ще бъде доставена от софийско дружество, съобщават от Общината.

Предложената от „Вега Медикал“ ООД цена по обществената поръчка, е 2 706 150 лева без ДДС, при допустима обща цена 3 247 370 лв.