Отделение за образна диагностика

 

II ниво на компетентност

Лекарски колектив:

Д-р Богомил Петров Цочев – Началник отделение, спец. Образна диагностика

Д-р Татяна Петкова Лунголова – Ординатор, спец. Образна диагностика

Клинични пътеки обслужвани от отделението:

 • Рентгенографии на раменния пояс и горния крайник
 • Рентгенографии на таза и долния крайник
 • Рентгенографии на гръбначния стълб
 • Рентгенографии на черепа
 • Рентгенографии на зъбите
 • Рентгенографии на гръдния кош, белия дроб и корема
 • Рентгеноскопии
 • Контрастно рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт – перорално рентгеново изследване на гастро-интестинален тракт и ретроградно изпълване на дебелото черво
 • Ултразвукови изследвания
 • Мамографии
 • Високоспециализирани изследвания-венозна урография и компютър-томографски изследвания
 • Ендоскопски изследвания

 

Дежурен лекар: 0817 71208; 0817 71250; 0878 627 405

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0817 71208; 0879 661 847; 0879 221 491

Вашият коментар