За Болницата

Името Бяла идва от цвета на околните варовикови скали.

Селището възникнало около около края на XVI век, а за първи път се споменава през 1618 г. През 1831-1837 г. пострадало от чумна епидемия. Феликс Каниц го описва през 1871 г. като занаятчийско средище с чаршия и много дюкяни. През 1845 г. тук е учителствал Петко Р. Славейков. След разгрома на Априлското въстание в Бяла се разиграва една от последните му драми. Преследвани от турска потеря, при опит да преминат река Янтра, в нея се удавили Панайот Волов, Георги Икономов и Стоян Ангелов. По време на Освободителната руско-турска война, от 29 юли до 13 август 1877 г., в Бяла е разположена Главната квартира на руския император Александър II. След Освобождението Бяла наброявала към 4000 жители. През 1891 г. е обявена за град.

Бяла е град по поречието на река Янтра в област Русе, Централна Северна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Бяла. Разстоянието до Русе е 54км до В. Търново е 56км разположен е някъде по средата помежду им. На около 50км от Бяла са Свищов и Попово.

Съседни градчета са Борово 7км и гр.Полски Тръмбеш 20км. Покрай гр. Бяла минават първостепенните пътни артерии за София и южната граница, железопътната линия Русе – София, магистрален оптичен кабел, международни кабелни връзки. Поради това, че ж.п. линията заобикаля гр Бяла и минава встрани. Гара Бяла се намира на 6 км от града, където е и пригаровият квартал. На запад от Бяла и Янтра е равно а на изток от града следват стръмни възвишения и Дунавската равнина става хълмиста. Веднага след моста на р. Янтра по пътя към Русе следва стръмно изкачване, а височините са наречени Беленски баир. Населението на града към края на 2009 година е около 9 000 жители, което го прави второто по големина населено място в Русенска област. За последните 20 години населенито на Бяла е намаляло с 2000 жители. Така е във всички малки и средни градове в България.

Болницата в Община Бяла е със 120 – годишна история. През това време тя се превърна в естествен център за активно лечение на населението на Община Бяла. След това се присъединяват и другите общини – Борово, Две могили, Ценово и Полски Тръмбеш.

На 22 декември 2011 година Община Бяла е подписала договора и управляващия орган на ОП „Регионално развитие“. Продължителност на проекта – 24 месеца. Реализацията му започна на 22 декември 2011 г. и завърши в края на 2013 година по план. Стойността му е 4 438 327,44 лв. Безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е 4 404 844.72 лв. Близо 33 000 лева е собствения принос на бенефициента.

Вашият коментар