Отделение по акушерство и гинекология

 

Леглова база – 10 легла

II ниво на компетентност

Лекарски колектив:

Д-р Виолета Великова Ценева – Началник отделение, спец. Акушерство и гинекология

Д-р Али Мохамед Хасан – Ахмед – Ординатор, спец. Акушерство и гинекология

Д-р Татяна Калева Вачкова – Ординатор, спец. Акушерство и гинекология

Д-р Нели Димитрова Николова – Ординатор, спец. Акушерство и гинекология

Клинични пътеки обслужвани от отделението:

 • Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 20 г.с. включително
 • Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
 • Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.
 • Нерадикално отстраняване на матката
 • Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
 • Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
 • Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
 • Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
 • Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
 • Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
 • Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
 • Грижи за здраво новородено дете

Дежурен лекар: 0817 71246; 0879 661 181

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи: 0817 71214; 0879 661 843

Вашият коментар