Клинична лаборатория

 

II ниво на компетентност

Екип от специалисти:

Д-р Дарина Петкова Михайлова – Началник лаборатория, спец. Клинична лаборатория

Д-р Руско Любомилов Велков – Ординатор, спец. Клинична микробиология

 

Дейности покрити от работата на лабораторията:

Изследване на урина: pH, Специфично тегло, полуколичествено изслеване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин , левкоцити и еритроцити, седимент. Микроалбумин, количествено определяне на общ белтък, тест за бременност, тест за наркотици;

Кръвна картина: 16 показателя, СУЕ, ДКК-мануално, морфология на еритроцити, ретикулоцити;

Хемостазни показатели: Протромбиново време/INR, АПТТ, фибриноген , D-димер;

Кръвно газов анализ: рН, pCO2, pO;

Клинично-химични изследвания: глюкоза, гликиран хемоглобин, липиден профил(общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол и триглицериди), субстрати (общ белтък, албумин, пикочна киселина, билирубин общ, директен и индиректен, креатинин и урея) и ензими(ASAT, ALAT, GGT, алкална фосфатаза, липаза и алфа-амилаза, LDH – лактатдехидрогеназа, ); електролити – калий, натрий, хлориди; калций и йонизиран калций, магнезий, неорганичен фосфор; желязо, ТЖСК и TSAT (насищане на трансферина);

Специфични белтъци и маркери на възпалението: AST и RF (Анти-стрептолизинов титър и ревма фактор), CRP, феритин, прокалцитонин;

Кардиологични маркери: СК, СК-МВ, hs Troponin I;

Тест за окултно кървене;

Хормони и витамини: TSH, FT4, витамин Д и витамин В12, фолиева киселина;

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като: хематологичен брояч Medonic, биохимичен анализатор А25, имунологичен анализатор Maglumi 600, полуавтоматичен хемокоагулометър URIT600, глюкоанализатор, йон-селективен анализатор; полуавтоматичен уринен анализатор.

В лабораторията се изпълнява стриктно практика за осигуряване на качеството на клинико-лабораторните резултати, включваща: вътрешно-лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно-възприети критерии; ежемесечно участие във външна оценка на качеството, използване на високонадеждни рутинни методи за аналитична сигурност (възпроизводимост, точност, интерференция), според утвърдения Стандарт по Клинична лаборатория.

IMG_1341

Дежурен лекар: 0817 71242; 0879 543 533

Дежурен медицински специалист по здравни грижи: 0817 71242; 0879 661 844

One Response to Клинична лаборатория

  1. Емил Ушев каза:

    ПРАВИТЕ ЛИ БЪРЗ СТРП ТЕСТ И КОЛКО СТРУВА? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА.

Вашият коментар