Прессъобщение за стартиране на обучения

На 05.06.2018 и 06.06.2018г. стартираха обученията по проект ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ ОТ МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА” – БЯЛА ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът обхваща 61 здравни работници от различни възрастови групи и с различна степен на образование. 20 от тях ще се обучават по професия „Здравен асистент”, 10 по професия „Болногледач”, а останалите ще придобият ключови компетенции по Английски език /20 участници/ и Дигитална компетентност /10 участници/.

Целта е чрез повишаване способността на работещите в МБАЛ-Бяла ЕООД, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобряват качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си и продължителността на професионалния си живот.

Проект BG05M9OP001-1.021.0300 „Повишаване компетенциите на здравни работници от МБАЛ „Ю. Врввска” – Бяла ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Вашият коментар