Отделения

 

Отделение по кардиология – 15 легла

II ниво на компетентност 

 

Отделение по вътрешни болести – 24 легла

II ниво на компетентност

 

Отделение за хемодиализа

II ниво на компетентност

 

Отделение по хирургия – 10 легла

I ниво на компетентност

 

Отделение за анстезиолгия и интензивно лечение – 6 легла

II ниво на компетентност

 

Отделение по акушерство и гинекология – 10 легла

II ниво на компетентност

 

Отделение по педиатрия – 10 легла

II ниво на компетентност

 

Отделение по нервни болести – 15 легла

II ниво на компетентност

 

Отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина – 15 легла

II ниво на компетентност

 

Клинична лаборатория

II ниво на компетентност

 

Отделение за образна диагностика

II ниво на компетентност

 

Вашият коментар